Skwer im. doktora Longina Tarnawskiego Janina Cichocka z domu Tarnawska obchodzi³a setne urodziny! Artystka malarstwa i rze¼by w ceramice Barbara Cichocka